Kňazi, ktorí pôsobili na Skýcove:

Skýcov bol do roku 1788 filiálkou Jedľových Kostolian, potom do roku 1809 bol miestnou kaplánkou (capellania localis), v roku 1809 bola erigovaná farnosť, matrika je od roku 1789.

 

1788

1789

Tarnóczy Paulus, Capellanus localis

1789

1798

Skrovanek Stephanus OFM, Capellanus localis

1798, Aug. 3.

1815, Oct. 10.

Krssák Antonius, Capellanus localis, 1809 farár

1815, Jan. 1.

1816, Maj 6.

Simoncsics Andreas, farár

1816, Febr. 6.

†1823, Jan. 29.

Malagyi Ignatius, farár

1823, Jan.

1823, Apr.

Krekovics Michael, administrátor

1823, Apr. 29.

1827, Oct.

Czupovics Josephus, farár

1827, Oct. 14.

1828, Apr.

Krcsmáry Josephus, administrátor

1828, Mart. 18.

1834, Jun. 13.

Jasztrabszky Stephanus, farár

1834, Oct. 16.

1840, Jul. 6.

Dónay Joannes, admin.

1840, Aug. 4

1854, Mart.

Budatinszky Andreas, admin.

1854, Mart, 10.

1855, Jul 28.

Papanek Marcus, admin.

1855, Jul. 28.

1859, Sept.

Dedinszky Joannes, admin.

1859, Sept. 20

†1860, Apr. 27.

Orgonás Antonius, admin.

1860, Oct. 15.

†1875. Sept 30.

Schulista Joannes, admin.

1875, Sept.

†1887. Mart. 9.

Ruscsák Antonius, admin.

1887

1901

Ralbovszky Andreas, admin.

 

1902

1903

Joannes Linus Šarvári

1903

1907

Andreas Josephus Zlatoš

1908

1915

Josephus Cletus Bielek

 

 

Na základe Schématizmov z rokov 1938, 1948, 1971, 1995, 2007:

Okolo r. 1915

1920

Michal Buzalka, admin.

1920

1932

Alexej Országh, admin

1932

†1946, 27. dec.

Štefan Halmos, admin.

1946

1954

Tomáš Komár (z Nitrianskej diecézy), admin.

1955

1957

Jozef Olšovský, admin

1957

1959

Rudolf Brunclík, admin

1959

1963

Karol Ližbin, admin

1963

1966

Štefan Sojka, admin

1966

1985

Jozef Nikolény (CC – tešiteľ), admin.

1986

1999

Ignác Šurín, admin

1999

2006

Spravovaná z Topolčianok

2006

 2008

PaeDr. Stanislav Gajdoš, admin

2008   2017

Mgr. Juraj Pluta, farár

 2017  

Mgr. Ladislav Kováč, farár