KEĎŽE NOVÝ ŽIVOT MILOSTI, KTORÝ SME DOSTALI V KRSTE, NEODSTRÁNIL SLABOSŤ ĽUDSKEJ PRIRODZENOSTI ANI NÁKLONNOSŤ NA HRIECH, KRISTUS USTANOVIL TÚTO SVIATOSŤ NA OBRÁTENIE POKRSTENÝCH, KTORÍ SA OD NEHO HRIECHOM VZDIALILI (KKC 297).
  • Praktické pokyny

    SVIATOSŤ ZMIERENIA VYSLUHUJEM PRED  SV. OMŠAMI, ZVYČAJNE POL HODINU PRED ZAČIATKOM SV. OMŠE. V PRÍPADE POTREBY JE MOŽNÉ VYSLÚŽIŤ SVIATOSŤ ZMIERENIA PRIAMO PRI LÔŽKU CHORÉHO U VÁS DOMA.  SPOVEĎ CHORÝCH MÔŽETE NAHLÁSIŤ TELEFONICKY, EMAILOM ALEBO OSOBNE NA FARSKOM ÚRADE.
  • PRVÝ PIATOK V MESIACI

    POČAS PRVÉHO TÝŽDŇA V KALENDARNOM MESIACI SPOVEDÁM ZVYČAJNE pol hodinu pred sv. omšou.