Farský kostol Skýcov

Farský kostol Skýcov

Rekonštrukcia kostola

Rekonštrukcia kostola

Výlet na nitriansky hrad 2017

Výlet na nitriansky hrad 2017

Sv. omša pri príležitosti 70. výročia DH Skýcovanka

Sv. omša pri príležitosti 70. výročia DH Skýcovanka

Nové kúrenie v kostole

Nové kúrenie v kostole

Obnova vstupného schodiska

Obnova vstupného schodiska

Obnova sakristie

Obnova sakristie

Rekonštrukcia schodiska a areálu kostola

Rekonštrukcia schodiska a areálu kostola

Procesia po slávnosti Najsvätejšieho Tela Krvi Pána - Skýcov 2019

Procesia po slávnosti Najsvätejšieho Tela Krvi Pána - Skýcov 2019

Farská budova pred rekonštrukciou

Farská budova pred rekonštrukciou

Sviatosť birmovania 2019

Sviatosť birmovania 2019

Výmena koberca v kostole

Výmena koberca v kostole

Relikvia blahoslavenej sestry Zdenky

Relikvia blahoslavenej sestry Zdenky

Nový mobiliár kostola

Nový mobiliár kostola

Eucharistická procesia po slávnosti Božieho Tela 2021

Eucharistická procesia po slávnosti Božieho Tela 2021